Celkově jsou Češi se svými pracovními podmínkami prý většinou spokojeni (80 procent). Překvapivý pro evropskou agenturu byl ale prý velký pesimismus Čechů. Například na otázku, jestli se obávají možné ztráty zaměstnání do půl roku, odpověděla kladně třetina lidí v Česku. Tato hodnota přesahuje průměr deseti nových členů EU (25,2 procenta) i bývalé patnáctky (11,3 procenta).

Z hlubších rozhovorů s respondenty ale vyšlo, že obava nevychází z reálné situace jako spíš z fatalismu. Lidé prý například vypovídali, že stát se může cokoli.

Skeptičtí jsou Češi ve srovnání s ostatními státy Evropy i v otázce finančního ohodnocení své práce. Za odpovídající jej považuje přibližně třetina Čechů. V původních 15 zemích EU je s platem spokojeno 47 procent lidí a celkově v zemích EU 43,2 procenta lidí.

Celá Evropa se snaží zvyšovat intenzitu práce

Celoevropským trendem je podle agentury EU - nadace Eurofound, která výzkum prováděla, neustálé zvyšování intenzity práce. Zatímco v roce 1990 téměř 40 procent lidí v Evropě uvádělo, že nikdy v práci nemusí pracovat pod tlakem a rychle, v roce 2005 jich bylo přibližně 20 procent.

Na velmi vysoké tempo práce a vypjaté termíny po alespoň čtvrtinu pracovní doby si stěžuje podle průzkumu také sedm z deseti Čechů. Po Finsku (73,6 procenta) a Švédsku (71,7 procenta) je to třetí nejvyšší podíl lidí, kteří uvádějí, že tvrdě pracují.

Závěry průzkumu zástupci agentury představili úředníkům českého ministerstva práce a sociálních věcí, odborům a zaměstnavatelským organizacím. Setkali se i s ministrem práce a sociálních věcí Petrem Nečasem (ODS).