Mezi hlavní příčiny úrazů patřily následky orkánu Kyrill a boom ve stavebnictví. Na veletrhu prostředků osobní ochrany, bezpečnosti práce a pracovního prostředí Interprotec v Brně to řekl generální inspektor úřadu inspekce práce Rudolf Hahn.

Inspekce práce prošetřuje asi 85 procent všech pracovních úrazů, ty zbývající spadají pod další instituce, například Drážní inspekci nebo Báňský úřad. Celkový počet pracovních úrazů za loňský rok se pohybuje kolem 81 000.

Polovinu všech zraněných tvoří lidé v zácviku

"Těžkých úrazů, které si vyžádaly hospitalizaci delší než pět dnů, jsme loni zaznamenali 1 102. Vzhledem k nárůstu zaměstnanosti lze říci, že četnost úrazů se naopak mírně snižuje," řekl Hahn. Více než 30 procent úrazů se stane zaměstnancům, kteří vykonávají konkrétní práci méně než jeden rok.

Ještě horší je statistika u lidí s praxí kratší tří měsíců. Ti tvoří téměř polovinu všech zraněných. Podle Hahna je proto zřejmé, že je třeba více se zaměřit na školení bezpečnostních návyků u nových zaměstnanců. To potvrzují i další statistiky. Nejohroženější skupinou pracovníků jsou lidé ve věku 18 až 24 let. Na druhém místě jsou naopak lidé ve věku 50 až 55 let.

Nejčastější úraz - pád z výšky

Úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je podle Hahna obecně na vyšší úrovni u velkých firem, nejhorší situace je naopak u malých zaměstnavatelů a osob samostatně výdělečně činných.

Mezi nejčastější úrazy patří ve stavebnictví pády z výšek, a to jednak ze střech či lešení, ale také do otevřených výkopů. Mezi nejrizikovější pracoviště patří dále ta s mechanicky se pohybujícími částmi velkých strojů, jako jsou lisy, pily nebo dopravní pásy.