Z hlediska četnosti útoků lze za rizikové dny označit zejména sobotu, pondělí a středu. V 66 procentech došlo k napadení policistů v odpoledních hodinách, poté mezi 18.00 hodinou večerní a 06.00 hodinou ranní. Zhruba čtvrtina všech útoků na policisty byla spáchána v době od 22.00 hodiny večerní do 02.00 hodiny ranní.

Nejčastěji byli napadeni policisté pořádkové policie při běžném výkonu služby, což činí zhruba 92 procent všech útoků, poté policisté dopravní policie a kriminální služby. Ze statistiky vyplývá, že nejčastěji došlo k napadení hlídky řidičem při silniční kontrole (cca 21 procent), poté při řešení výtržností na veřejnosti či zákrocích při výjezdech k incidentům se znaky domácího násilí nebo narušení občanského soužití.

Napadení údery a kopy, ale i vozidlem

Policisté museli mnohdy čelit útokům podnapilých osob při zákrocích v restauracích, barech, na diskotékách apod. K napadání policistů docházelo také v průběhu eskorty zadržené osoby ve služebním vozidle nebo následně na policejní služebně.

Ve 92 případech zaútočili pachatelé na policisty fyzicky - údery a kopy. Evidujeme 23 případů použití vozidla proti zakročujícím policistům, což činí zhruba 18 procent všech útoků. Ve dvou případech byla k útoku použita střelná zbraň. Výjimkou není ani použití sečných a bodných zbraní, zpravidla nože.

Útočník mnohdy použije věci, které má v dosahu. Ojediněle tak dojde k útoku skleněnou lahví, hasicím přístrojem, vytrženou sedačkou při sportovním utkání apod. Celkem 83 útoků (cca 66 procent) bylo spácháno pod vlivem alkoholu.

Policisté by měli být připraveni

Policisté, kteří jsou v přímém výkonu služby procházejí náročným fyzickým výcvikem, učí se taktiku služebních zákroků a zvládání krizových situací. Podle vyhodnocení prvního čtvrtletí lze konstatovat, že 72 procent útoků policisté ustáli bez újmy na zdraví. Lehká zranění utrpělo 35 policistů (o 12 méně než ve stejné období loňského roku).

Za minulý rok se počet napadení meziročně snížil. Zatímco v roce 2006 bylo zaznamenáno 705 útoků, při kterých bylo zraněno 285 policistů, v roce 2007 to bylo jen 542 útoků, kdy se zraněním skončilo 220 policistů.