Po podání přehledu o příjmech a výdajích se mění zálohy na odvody pojistného. Pokud drobní podnikatelé a živnostníci přehled nepodají včas nebo dokonce vůbec, hrozí jim pokuta až 20.000 korun. Při opakovaném porušení pravidel činí sankce až 100.000 korun, upozornila mluvčí České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) Štěpánka Filipová.

Pokud představuje podnikání hlavní výdělek, stanoví se jejich výše podle příjmů a výdajů v roce 2007. Na důchodové pojištění budou živnostníci odvádět minimálně 1596 korun měsíčně. "Platba záloh je povinná vždy, tedy i když je osoba samostatně výdělečně činná ve ztrátě," uvedla Filipová.

Při vedlejší činnosti se pojistné podle ní platí tehdy, když se k němu podnikatel přihlásí, nebo když jeho příjem po odečtení výdajů dosáhl aspoň 48.334 korun. Minimální záloha je 639 korun. Nemocenské pojištění je dobrovolné. Přehled je možné podávat elektronicky přes portál veřejné správy nebo elektronickou podatelnu příslušné pobočky ČSSZ.

Informace a formulář jsou na stránkách www.cssz.cz/cz/tiskopisy/osvc.htm.