"Pracovní síla mizí, protože Slováci mají problémy, Poláci už také nejeví tak velký zájem, Ukrajinci se vrací domů, takže myslím, že je to poměrně na rychlou změnu," uvedl politik.

Klíč pro řešení situace je podle něj především na straně firem, které by měly například přesvědčovat žáky na základních školách o přednostech oboru a v případě velkých společností i budovat vlastní učňovská zařízení.

Mladí prý musí vědět, co to znamená „být zedníkem“

Podle Sobotky je nezbytné, aby zástupci firem a oborů začali chodit do škol a tam představovali, "co to vlastně znamená, být zedníkem"."Trend, že skoro každý Čech musí mít vysokoškolské vzdělání, to je přeci absolutní nesmysl," dodal.

Změně by podle předsedy Senátu mohl pomoci také jiný přístup k vysokým školám. V současné době je na technické a stavební obory přijat každý, kdo se přihlásí, protože zájemců je málo a dotace univerzitám jsou vyplácené na hlavu.

Školné by podle Sobotky mohlo vyvážit přetlak, který panuje například na humanitních oborech a na druhé straně podpořit zájem uchazečů o obory technického rázu.

Některé stavební firmy už oznámily, že začínají hledat zaměstnance i mimo tradiční země východní Evropy. Stavby silnic a železnic se tak po nových pracovnících poohlížejí například v Pákistánu, jihlavská společnost PSJ hledá na Filipínách a v Turecku.