Podle vedení Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS) má práci jen 20 až 30 procent zrakově postižených lidí v produktivním věku. SONS se bude snažit tuto nepříznivou situaci změnit mimo jiné pomocí projektů financovaných Evropskou unií, informoval na celostátním shromáždění SONS její prezident Josef Stiborský.

Nízký počet zrakově postižených zaměstnanců souvisí podle něj s tím, že se mnohé firmy stále obávají dát nevidomým a slabozrakým práci. "Tato obava je přitom neopodstatněná. Pokud zaměstnavatel učiní určitá opatření, někdy jde skutečně o drobnosti, nevidomí práci dokážou plnohodnotně vykonávat," uvedl Stiborský.

Operátoři, maséři, učitelé hudby

Doplnil, že většina zaměstnaných zrakově postižených pracuje v call centrech jako operátoři. Uplatnění často nacházejí i jako maséři, učitelé hudby či ladiči. "Mít zaměstnání samozřejmě není jen o penězích. Pokud člověk nemá místo, začne mít problém s komunikací, ostýchat se, ztrácí sebedůvěru a pocit vlastní užitečnosti," podotkl prezident SONS.

Šanci na to, jak zvýšit uplatnění zrakově handicapovaných na trhu práce, vidí v projektech spolufinancovaných EU, které se zaměřují na komunikaci se zaměstnavateli a na motivační kurzy pro nevidomé a slabozraké.

"V rámci tohoto ověřovacího projektu bylo osloveno asi 2 000 zaměstnavatelů. Do motivačních kurzů bylo začleněno zhruba 85 lidí, 61 z nich je úspěšně absolvovalo a 33 si našlo práci. To není špatný výsledek," zhodnotil Stiborský. Účastníkům celostátního shromáždění řekl, že v podobných projektech bude SONS pokračovat, a vyzval je k tomu, aby se jich účastnili.