Další místa v první desítce letos obsadily společnosti Hilti ČR, Microsoft, Aquasoft, EN Telekomunikace, Oriflame, GlaxoSmithKline a KRKA ČR. "I letos se v žebříčku umístily velké i malé, české i nadnárodní společnosti. Prokazuje to, že o umístění nerozhoduje jméno, obor či jak se firma prezentuje navenek," komentovala žebříček projektová manažerka studie v ČR a SR Ludmila Novotná.

Studie podle ní ukázala na to, že zaměstnanci deseti nejlepších zaměstnavatelů jsou výrazně spokojenější se všemi částmi pracovního života, přímým nadřízeným počínaje a odměňováním konče. Nejlepší zaměstnavatelé mají o 23 procent více motivovaných zaměstnanců v porovnání s průměrem trhu.

Nejlepší zaměstnavatelé mají nejnižší fluktuaci i absence

Motivovaní zaměstnanci přinášejí společnosti lepší obchodní výsledky. Nejlepší zaměstnavatelé vykazují proti průměru o 24 procent vyšší návratnost pro akcionáře a dvojnásobně vyšší tržby na zaměstnance než zaměstnavatelé průměrní. Lépe vycházejí i personální ukazatele.

Nejlepší zaměstnavatelé mají na manažerských pozicích fluktuaci poloviční proti ostatním firmám. Fluktuace nově nastupujících zaměstnanců je u nich během prvního roku nižší o třetinu. Zaměstnanci nejlepších mají o tři dny nižší průměrnou absenci na zaměstnance kvůli nemoci.

Nejlepší zaměstnavatele výrazně odlišuje od ostatních společností vnímání vrcholového managementu zaměstnanci. Své vedení hodnotí lépe ve všech dotazovaných oblastech téměř o třetinu více zaměstnanců nejlepších podniků. Zaměstnanci těchto firem mají pocit, že se o ně vedení zajímá a považuje je za nejdůležitější zdroj společnosti.

Firmy hodnotily jejich vlastní zaměstnanci

Studie Nejlepší zaměstnavatelé ČR 2008 posuzuje firmy na základě názorů vlastních zaměstnanců, personálních politik společnosti a pohledu jejich nejvyššího vedení. Soutěže se mohly zúčastnit společnosti, které mají alespoň 50 stálých pracovníků a jež na českém trhu působí alespoň dva roky. Přímo bylo osloveno více než 400 nejvýznamnějších firem působících v ČR.

Do studie se přihlásilo 51 společností, z nichž podmínky pro analýzu splnilo 45 firem. V těchto firmách bylo shromážděno 8056 vyplněných zaměstnaneckých dotazníků. Tento vzorek reprezentuje populaci a názory více než 20 000 zaměstnanců. Jednotlivá odvětví byla prý zastoupena relativně rovnoměrně.