Důvody pro využívání systému směnného provozu jsou dvojí - technologické a hospodářské.

Technologické důvody znamenají to, že v některých odvětvích, například v chemickém nebo ocelářském průmyslu, nelze efektivně vyrábět, jestliže výrobní zařízení nepracují delší dobu nepřetržitě. Práce na směny z hospodářských důvodů zas existuje proto, poněvadž jen podniky schopné rychle, levně a kvalitně plnit přání zákazníků, mají v tvrdém konkurenčním boji šanci.

Směnný provoz má ale i své stinné stránky, jsou to především jeho negativní dopady na zdraví zaměstnanců.

Biorytmus dostává zabrat

Jde o to, že lidská přirozenost je pracovat ve dne a v noci odpočívat. Z čehož plyne, že člověku, jenž pracuje na směny se změní biorytmus a ne každý tuto změnu dokáže ustát.

V případě, že se dotyčný pracovník na tento styl výkonu zaměstnání adaptoval špatně nebo neúplně, vznikají poruchy soustředění, takže může dojít k úrazu, později se mohou dostavit třeba žaludeční problémy nebo dokonce onemocnění oběhové soustavy.

Aby se člověk dokázal převrácení biorytmu přizpůsobit, měl by dodržovat několik zásad. Jednou z hlavních je pravidelnost jídla. Nepřizpůsobovat se jídlem druhu směny, jíst oběd i večeři ve stejnou dobu. Žaludek totiž, na rozdíl od lidí, pracuje nejvíce ve dne, takže člověk pracující přes noc by měl jíst jen lehce, třeba různé saláty, jogurty, netučná masa nebo mléčné výrobky. A naposledy se lehce najíst kolem čtvrté hodiny ranní, vydatná „snídaně“ by mu totiž narušila kvalitu spánku.

Společenský a rodinný život nesmí jít stranou

Směnný provoz má kromě zdravotního stavu vliv i na společenský život zaměstnance. Mladí lidé mají kvůli nočnímu zaměstnání často problémy navázat trvalejší vztah a rodiče pracující ve směnném provozu se se svými blízkými - s trochou nadsázky - vidí jen o dovolené.

Aby tomu tak nebylo doopravdy, musí si člověk pracující v noci, vytvořit jakýsi harmonogram pro využití drahocenného času. Například si rozdělit spánek – jednu část po směně, druhou před ní. A mezitím třeba společně poobědvat s rodinou, zajít si za kulturou nebo do přírody – zkrátka a dobře, co nejvíce odstranit stres po vyčerpávající noční práci.