"Na hodnocení je brzy, diskuzi nicméně vítáme," uvedl finanční ředitel Svazu průmyslu a dopravy Tomáš Barták. Pro podniky bude podle něj důležitá diskuze o výjimkách a daňově odečitatelných položkách. "Návrh na sjednocení výběru do jednoho místa se nám líbí," podotkl.

Nejvíce si polepší menší podniky

"Velmi vítáme, že ministerstvo financí takto intenzivně pracuje na reformě daňového systému," řekla mluvčí Unie malých a středních podniků Radomíra Kotlárová.

Od reformy mají podle ní největší očekávání právě malé a střední podniky. Velké firmy prý často daně optimalizují pomocí mezinárodních vlastnických struktur. "Malý český podnikatel je však tím, kterého každý řádek daňového přiznání stojí čas a peníze," dodala.

Hospodářská komora s navrženou reformou komplexně souhlasí, výhrady má pouze k některým konkrétním ustanovením. Za podstatnou pokládá diskuzi ohledně daňových výjimek, jejichž počet by měl být zrevidován z dnešních 120 zhruba na čtvrtinu.

Přijetí návrhu by znamenalo skutečný posun

Předložený návrh MF lze považovat za skutečný posun ve zjednodušení systému, míní daňový konzultant Apogeo Vlastimír Čech. To podle něj platí především pro spojení systému výběru daní, sociálního a zdravotního pojištění, popřípadě spojení daní a pojištění do tzv. jedné daně.

Pod tím by si ovšem představoval především stanovení jednoho základu, který byl daňovým základem a zároveň vyměřovacím základem pro sociální a zdravotní pojištění.

Návrh ministra financí na jednu daň zahrnující sociální a případně i zdravotní pojištění nepovažuje prezident Hospodářské komory Jaromír Drábek za nejvhodnější řešení. "Sociální a zdravotní pojištění má dnes zavedeny stropy, daň je pochopitelně nemá. Pokud by se od určitého příjmu díky těmto stropům snižovala celá daň, pak bychom rázem měli daň degresivní, což nepovažuji za vhodné," poznamenal.

Nové zákony by mohly platit od roku 2010. Do konce letošního června by se měla nad návrhy vést veřejná diskuze a do konce roku by je měla projednat vláda.