Portál www.portal.mpsv.cz obsahuje nyní přes 100 000 volných míst ze všech úřadů práce v republice. Najít je lze v odkazu "zaměstnanost". Možnost zadat kritérium pro hledání volného pracovního místa dle dojezdové vzdálenosti či dojezdové doby od místa bydliště nabízí funkce „rozšířené hledání“.

K přístupu na portál je nyní možné využít mimo běžné počítačové sítě i pěti stovek takzvaných informačních kiosků, které fungují právě v pracovních úřadech.

Zhruba 330 z nich se podle ministerstva nyní postupně upravuje tak, aby s nimi mohli pracovat i nevidomí, pro které v nabídce v rozšířené hledání také vznikl speciální filtr nabídek povolání. Hledat zde mohou, ať již sami nebo prostřednictvím asistující osoby, i v nabídkách vhodných pro slabozraké či nevidomé.