Téměř 30 procent domácích firem zpracovatelského průmyslu právě nedostatek vhodných pracovníků považuje za rozhodující. Naopak tradiční problém, tedy nedostatek vlastního kapitálu nebo nedostupnost cizích zdrojů, které ještě v roce 2001 podle tehdejších zkoumání označovala polovina firem za rozhodující důvod, je nyní na ústupu.

Vyplývá to z výzkumu uskutečněného Fakultou podnikohospodářskou Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE). "Znovu se nám potvrzuje, že brzdou české ekonomiky se již staly a v budoucnu i nadále budou pracovní síly," uvedla hlavní autorka výzkumu, profesorka Eva Kislingerová z VŠE.

Problém nejsou finance ale lidské zdroje

Z výzkumu vyplývá, že během posledních několika let české podniky výrazně finančně posílily. Pouze dvacet procent z nich uvedlo, že je od výzkumu a vývoje i následné inovace odrazuje nedostatek prostředků, což znamená jejich velkou investiční schopnost.

"Na straně druhé ale vidíme jasný nedostatek lidí natolik kvalifikovaných, aby byli schopni právě výzkumu a vývoje i následného uplatnění výsledků do výrobní praxe. To je pro budoucnost českého průmyslu naprosto varující," řekla Kislingerová.

Firmy chtějí schopné lidi, ale neinvestují do nich

Podle průzkumu VŠE považuje své zaměstnance za neschopné osm procent společností. Dalších téměř 70 procent firem uvedlo, že ze všech jejich zaměstnanců by se na stejném postu ve vyspělých zemích uplatnili maximálně jedinci, ať již z důvodu kvalifikace, pracovní morálky, jazykových nebo jiných schopností.

řitom jsou ale české firmy jen velmi málo ochotné investovat do svých zaměstnanců, do jejich vzdělávání a profesního růstu. "Pokud bych to chtěla říci jednoznačně, pak si český průmysl pomalu ale jistě kope vlastní hrob, protože se jeho vývoj může reálně zastavit právě o personální zeď," dodala Kislingerová.