Lidé nejsou velkými optimisty ani v otázce makroekonomického vývoje Česka. Důvěru v rozvojový potenciál ekonomiky ČR má necelá čtvrtina občanů, 36 procent předpokládá, že ekonomika za rok bude na stejné úrovni jako nyní. Nejčastěji se účastníci průzkumu přikláněli k názoru, že se ekonomika zhorší, myslelo si to 39 procent z nich.

Ve zlepšení ekonomiky věří ve větší míře podnikatelé, provozní a odborní pracovníci, mladší věkové kategorie od 18 do 44 let a lidé s maturitou nebo vysokoškolským diplomem. Pozitivní očekávání mají většinou lidé dobře materiálně zajištění a často také lidé, u je nichž čistý měsíční příjem domácnosti vyšší než 30.000 korun. Optimisticky jsou naladěni zejména pravicově orientovaní občané, ukázal průzkum.

V zásadě totéž podle STEM platí, pokud jde o očekávání v oblasti osobních financí. Pesimisty jsou častěji lidé se špatnou materiální situací, z nižších příjmových kategorií, lidé nad 60 let, nezaměstnaní a důchodci, lidé s nižší úrovní vzdělání a častěji také lidé pracující v dělnických profesích.

Naopak mladší lidé od 18 do 44 let, lidé s vyšším stupněm vzdělání, občané dobře materiálně zajištěni a ti, u nichž je příjem domácnosti vyšší než 30.000 korun měsíčně, se v mnohem větší míře přiklánějí k optimistickému pohledu na vývoj své finanční situace.

Průzkumu STEM se na počátku března zúčastnilo 1320 respondentů starších 18 let.