Příznivý trend vývoje výzkum zaznamenal v domácnostech s celkovým čistým příjmem nad hranicí 25 000 korun měsíčně. Po třech měsících od ekonomických opatření vlády, která vyvolávala značné obavy, většina lidí konstatuje, že po odečtu všech daní bere zhruba stejně jako ve stejném období před rokem, anebo jsou rozdíly malé.

Jednotná sazba daně z příjmu fyzických osob je od letošního ledna 15 procent a 12,5 procenta od roku 2009 namísto starého systému čtyř daňových pásem ve výši 12, 19, 25 a 32 procent. Daň je nově počítána z takzvané superhrubé mzdy, tedy včetně pojistného placeného zaměstnancem i zaměstnavatelem. Ve skutečnosti tedy je 23,1 procenta, respektive 19,5 procenta v roce 2009.

Razantní změnu pocítil každý desátý Čech

Razantnější změna v příjmech nastala jen u desetiny lidí, a to směrem dolů. Není to dramatický rozdíl ani ve srovnání se situací na jaře 2007, vyplývá z průzkumu. Před rokem byl poměr těch, kteří si loni polepšili, a těch, kteří mírně ztratili, vyrovnaný. Letos mírně převažují lidé, kterým se příjmy trochu snížily.

Polepšili si podnikatelé, pohoršili důchodci

Z výzkumu vyplývá, že jedinou významnější skupinou obyvatelstva vyjma nezaměstnaných, která pociťuje oslabení svých osobních příjmů, jsou důchodci. Naopak mírně si polepšili podnikatelé. Zaměstnanci si ani nepohoršili, ani nepolepšili.

Zlom spokojenosti nastává někde kolem celkového příjmu 25 000 korun měsíčně na domácnost. V domácnostech s celkovým čistým příjmem nad 25.000 korun měsíčně jsou četnější hlasy "polepšili jsme si" než hlasy "jsme na tom hůř".