Vyplývá to z výzkumu pořádaného Vysokou školou ekonomickou v Praze. Dohromady tak více než 70 procent firem tvrdí, že drtivá většina jejich zaměstnanců není schopna práce ve vyspělých zahraničních ekonomikách na takových postech, které zastávají doma.

"Není to příliš lichotivé hodnocení a samozřejmě je otázkou, nakolik odráží realitu. Ale musíme ho brát naprosto vážně jako názor výrazně převládajícího množství manažerů velkých českých průmyslových podniků," uvedla Eva Kislingerová z VŠE, která je hlavní řešitelkou výzkumného záměru.

V rozsáhlém šetření, které uspořádala Fakulta podnikohospodářská Vysoké školy ekonomické, odpovědělo a úplným způsobem vyplnilo rozsáhlé dotazníky 252 českých podniků.