Rozdíly průzkum zaznamenal mezi odvětvími. Z deseti sledovaných odvětví vykázal nejvyšší potenciální růst, o 24 procent, zpracovatelský průmysl. Nadprůměrných hodnot dosáhla ještě tři odvětví: doprava, finanční zprostředkování a těžba nerostných surovin.

Jediným odvětvím, kde zaměstnavatelé očekávají pokles zaměstnanců, byla energetika.

Nezaměstnanost v České republice v únoru klesla na 5,9 procenta a podle analytiků v průběhu roku ještě klesne. Na jedno pracovní místo připadají v průměru dva zaměstnanci, což zaměstnavatelům ztěžuje výběr pracovníků.

Regiony jsou mezi sebou vyrovnané

Společnost v průzkumu rozčlenila Českou republiku na tři oblasti - Čechy, Moravu a Prahu. Výsledky jednotlivých oblastí se neodchylují od celorepublikového průměru. V mezinárodním srovnání má Česká republika podobné výsledky jako Rakousko a Německo. Další dvě země východní Evropy, Polsko a Rumunsko, očekávají růst poptávky o 30 procent.

Společnost Manpower, působící mezinárodně v oblasti personálních služeb již téměř 60 let, provedla tento průzkum u 784 zaměstnavatelů z celé České republiky. Součástí vzorku byly malé i velké firmy soukromého sektoru a některé státní instituce. Všichni dotazovaní uváděli, jak se změní počet zaměstnanců jejich společnosti v příštích třech měsících.