Úřad konstatoval, že ženám s větší pravděpodobností hrozí, že budou nuceny přijmout málo produktivní, nejisté zaměstnání s nízkým platem a bez sociální ochrany.

Podle výroční zprávy úřadu činila loni zaměstnanost žen 52,5 procenta, oproti 78,8 procentům u mužů. Současně se ve světovém měřítku zvýšila míra nezaměstnanosti žen na 6,4 procenta, v případě mužů na 5,7 procenta.

Evropa: Ženy cíleně směřují do služeb

Ačkoliv v uplynulém desetiletí počet zaměstnaných žen absolutně vzrostl, sama míra zaměstnanosti nepatrně poklesla, z 52,9 procenta v roce 1997. "Více žen má přístup ke vzdělání a na pracovní trh vstupují později," uvedla spoluautorka zprávy Dorothea Schmidtová.

Ve vyspělých zemích včetně Evropské unie ženevský úřad zaznamenal, že ženy rychleji než muži opouštějí místa v průmyslu a hledají uplatnění ve službách. V tomto sektoru je ve vyspělých ekonomikách zaměstnáno více než 84 procent pracujících žen, oproti 61 procentům mužům.

Afrika: Pracující ženy žijí stále na hranici bídy

Další údaje jsou méně potěšující: v subsaharské Africe mají práci více než tři pětiny žen, ale tato práce je nedokáže vytrhnout z bídy. V severní Africe a na Blízkém východě má práci jen čtvrtina, respektive třetina žen v produktivním věku.

Experty znepokojuje, že práci našlo sotva 15 procent severoafrických dívek ve věku od 15 do 24 let. "Je zvláště znepokojivé, že tato statistika zvýrazňuje neschopnost ekonomiky nabídnout uplatnění mládeži, navzdory větším investicím do vzdělání dívek," konstatovala zpráva.