"Před deseti lety jsme měli nula procent imigrantů, nyní jich je u nás podle různých studií 12 až 15 procent," vysvětlil irský státní ministr Conor Lenihan, který má na starosti integrační politiku. Během deseti let, od roku 1997 do roku 2007, si Irsko za svůj domov zvolilo 739 000 cizinců.

Po vstupu deseti nových zemí do Evropské unie v roce 2004 se příliv imigrantů urychlil. Téhož roku jich přijelo 58 000, loni téměř 110 000. Nejsilnější komunitu dnes tvoří Poláci, hned po Britech. "Kdyby se to stalo v jiných zemích, způsobilo by to paniku. V Británii, ve Francii nebo v Německu trvalo 30 až 40 let, než příliv imigrantů dosáhl takové úrovně," zdůraznil Conor Lenihan.

Imigranti Keltům práci nekradou

Především však nikdo nemůže říci, že imigranti "kradou" Keltům práci: počínaje rokem 1993 prožívalo Irsko ekonomický růst, který v roce 2000 přesáhl deset procent. Nezaměstnanost poklesla z 15,9 procenta v roce 1993 na necelá čtyři procenta v roce 2001.

"Mnohé sektory by bez imigrantů nemohly fungovat. Od vstupu deseti nových zemí do EU přispěli ke zvýšení hrubého domácího produktu o 3,5 procentního bodu," konstatuje Conor Lenihan. "Nejde již o to, zda imigraci schvalujeme či nikoli, ale o to, jak si naše imigranty udržet," dodává.

Kde brát lidi do budoucna?

Zdá se totiž, že se zdroj vyčerpává: loni přijelo do Irska z nových členských zemí EU ve srovnání s rokem 2006 o 16 procent imigrantů méně. A co je ještě horší, v roce 2005 odjelo z ostrova 800 lidí z nových členských zemí EU, ale loni to už bylo 7000 lidí. Tato tendence se netýká jen deseti zemí, které do unie vstoupily v roce 2004, ukazuje studie Irské královské chirurgické univerzity (RCSI).

Podle ní pocházela polovina zdravotních sester registrovaných v roce 2006 ze zahraničí (především z Indie a Filipín). Ty se však většinou chtějí za několik let vrátit do vlasti nebo chtějí odejít do zemí, jež jim nabízejí velmi dobré podmínky, jako je Kanada nebo Austrálie. V Irsku se tedy znovu objevuje emigrace, podobně jako na začátku 20. století. Tentokrát ovšem emigrace imigrantů.