Dobrá práce totiž závisí nejen na individuálních výkonech zaměstnanců, ale také na sdílení informací. Díky vzájemnému předávání zkušeností mohou lidé ve firmě upravovat svou činnost tak, aby byla co nejefektivnější. Pokud jeden druhého vnímají jako nepřítele, záleží jim jen na svých vlastních výsledcích a těší je neúspěchy druhých, vzniká nezdravá soupeřivost a firma tím trpí.

Je třeba si uvědomit, že nejlepší zaměstnanci nejsou ti, kteří „převálcují“ své kolegy, ale ti kteří k úspěchu pomáhají, takže bude lépe, když oceníte celý tým, než jen jednoho pracovníka.

Je-li totiž velká (zvláště finanční) propast mezi „superzaměstnancem“ a ostatními pracovníky, existuje velká pravděpodobnost vzniku nepřátelské atmosféry vůči tomuto jedinci. Což ve finále způsobí, navzdory perfektní práci onoho jednotlivce, celkově menší výkon firmy. Produktivita práce neoceňovaných pracovníků bude nižší a vynikající pracovní výsledky jednotlivce nebudou vnímány jako vzor, ale jako provokace vůči ostatním.

Nejlepší není vždy ten, kdo vydělá firmě nejvíc

Takovému stavu se dá zabránit jedině vytvořením rovnováhy mezi spoluprací a soupeřivostí. Zdravá rivalita, napomáhající prosperitě a rozvoji podniku, vznikne celkem jednoduše tak, že za nejlepší budou považováni lidé, pomáhající nejen sobě, ale celé firmě.

Dobrým stimulem pro perfektní spolupráci mezi pracovními týmy vaší firmy je například nalezení společného „nepřítele,“ třeba nepříjemného konkurenta. Všichni zaměstnanci pak budou své úkoly vykonávat s maximálním nasazením, aby dosáhli vytčeného cíle, což je jeho úplná porážka „nepřátelské“ firmy a její vytlačení z trhu.