Někteří vedoucí pracovníci žijí v tom, že své zaměstnance namotivují k vyšším pracovním výkonům tím, že je odmění finančními či nefinančními benefity, jako se služební auto, mobil či notebook. To je ale jen částečné řešení, které navíc nemá příliš trvalý dopad. Pokud je člověk ze svého zaměstnání otrávený, tak i přes výše zmíněné výhody efektivita jeho práce klesá.

Na odstranění takového stavu se dá samozřejmě pozvat externí konzultant, rychlejší je ale vyřešit vše vlastními silami. Existují totiž jednoduché, levné a přitom velmi účinné metody, jež vám s vynaložením minimálního úsilí poslouží jako silná motivace pro zlepšení produktivity práce a pracovní morálky vašich zaměstnanců.

Nadřízený se nesmí bát ocenit dobře odvedenou práci

Podstatou všeho je přímá komunikace s podřízenými. Nevyřizujte vše jen pomocí e-mailů nebo telefonátů, ale zajděte za nimi i osobně. Ukažte, že se o ně zajímáte, oslovujte je jménem, dotyční si pak budou vědomi, že jsou pro vás hlavně lidé a ne jen účetní položky.

Poskytněte jim zpětnou vazbu, vaši lidé by měli vědět, jak jste s nimi spokojeni a neměli by se bát přijít za vámi s případnými problémy či naopak s inovacemi.

Rovněž se nebojte své podřízené chválit, správně mířená pochvala za dobře vykonanou práci je pro růst pracovní morálky a iniciativy velmi důležitá. Vaši zaměstnanci tak uvidí, že si jejich práce vážíte a že oceňujete energii, kterou do ní vložili. Mnozí lidé totiž své kladné pocity odvozují od své práce a jsou rádi, když se od nadřízených dočkají pozitivních reakcí na svou činnost.

Poskytnete-li jim důvod k tomu, aby byli spokojeni sami se sebou, můžete si být jisti, že své úkoly budou vykonávat s maximálním zápalem a úsilím, protože si budou vědomi, že si jejich přínosu pro firmu vážíte.