Podle informací serveru by pro země, které vstoupily do EU v roce 2004, měla omezení padnout od 1. května. Zatímco pro Bulhary a Rumuny, jejichž země přistoupily k EU loni v lednu, od začátku příštího roku.

V současné době Češi či Slováci potřebují k tomu, aby mohli v Belgii pracovat, zvláštní povolení. Jeho získání však, pokud se to vůbec podaří, provází složitá administrativní procedura. Jen pro určité profese, například architekty, počítačové experty či zdravotní sestry, je tato procedura výrazně zjednodušena.

Češi, kteří k EU přistoupili stejně jako Slováci v květnu 2004, stále nemohou volně pracovat v pěti starých členských státech - kromě Belgie ještě ve Francii, Německu, Rakousku a Dánsku. Tento přechodný odklad pohybu pracovních sil budou moci tyto země uplatňovat maximálně do roku 2011, tento termín se však nevztahuje na Bulharsko a Rumunsko.