Vzdělávací kurz Práce v EU, který organizuje Středočeský vzdělávací institut Akademie J. A. Komenského, má připravit zájemce, aby uspěli při hledání zaměstnání v zemích Evropské unie.

Projekt je zaměřen především na práci ve Velké Británii, Irsku a Španělsku. Kurzy jsou určeny všem nezaměstnaným nebo nezaměstnaností ohroženým lidem. Účast v kurzu není věkově omezena.

"Všichni absolventi, kteří projdou naším školením, získají orientaci na evropském trhu práce, budou vědět, co se od nich v zaměstnání očekává, a budou schopni si zaměstnání sami najít i uspět na následném pohovoru. Navíc těm úspěšným budou nabídnuta vhodná pracovní místa," uvedla koordinátorka projektu Marie Hanušová.

Obsahem kurzu bude volitelná jazyková příprava v rozsahu 70 hodin (angličtina nebo španělština), sebeprezentace, komunikace a motivace, orientace na internetových národních portálech jednotlivých zemí a základy pracovního práva v zemích EU. V rámci kurzu také s praktickými informacemi vystoupí lidé, kteří již v zemích EU pracovali.

Na výběr bude plný kurz a jeho zkrácená varianta. Plná verze bude zahrnovat jazykovou přípravu, celkem potrvá 6,5 týdne. Zkrácená varianta bez jazykové výuky bude trvat čtyři týdny. Každý všední den bude probíhat šestihodinová výuka v Praze 7 a 9. Přihlášky mohou zájemci nalézt na internetových stránkách www.sviajak.cz.