Inspekce ve zprávě hodnotí využití ICT za poslední dva uplynulé školní roky, kdy navštívila stovky základních i středních škol. Podle ČŠI věnovaly základní i střední školy značnou pozornost školení učitelů, Vacek ale podotkl, že se při výuce projevuje jejich věkové složení.

Starší pedagogové podle něj mívají obavy z toho, že žáci mnohdy ovládají ICT lépe než oni, a ztrácejí tak motivaci k dalšímu vzdělávání a jejich používání.

Středoškolští pedagogové si s počítačem rozumí lépe

Ve zprávě uvádí, že v navštívených základních školách mělo 98 procent ředitelů a 93 procent učitelů alespoň základní znalosti práce s počítači. Personální podmínky pro využití ICT v základních školách hodnotila v uplynulém školním roce ve 22 procentech škol jako nadprůměrné, v 74 procentech jako standardní, ve čtyřech procentech jako podprůměrné až nevyhovující.

Podobná situace byla i na středních školách. Podle ČŠI mělo základní uživatelské znalosti ICT 99 procent ředitelů a 96 procent učitelů. Ve školním roce 2006/2007 hodnotila inspekce jako nadprůměrné personální podmínky pro využití ICT skoro ve třetině gymnázií, zhruba v pětině středních odborných škol a ve 12 procentech učilišť. Podprůměrné podmínky podle ní mělo pět procent gymnázií, tři procenta středních odborných škol a šest procent učilišť.

Podle Libora Vacka už nejsou díky zvyšující se odbornosti pedagogů počítačové učebny ve školách pouze místem, kam děti chodí v pauze hrát hry, nýbrž mají stále větší přínos pro výuku.