„V rámci projektu vyškolíme 20 pražských zájemců o práci. Během vzdělávání se naučí projektovému řízení, administraci velkých projektů financovaných Evropskými strukturálními fondy, to vše se specializací na pedagogické prostředí,“ říká manažerka projektu Iveta Houšková.

„Absolvent rekvalifikace získá ojedinělé znalosti, protože pozice projektového manažera ve školách je zatím spíše výjimečná. V následujících letech se však díky přílivu evropských peněz stane vysoce žádanou.“

Nejen rekvalifikace, ale i pracovní místo

Tento projekt má ještě další zajímavou část. Současně s průběhem rekvalifikace Aisis spolupracuje se školami a školskými zařízeními na přípravě jejich projektů. Nejlepší z absolventů rekvalifikace získají pracovní pozici na jedné z těchto škol - jako administrátoři/manažeři projektů.

Rekvalifikace je díky spolufinancování ESF pro účastníky zdarma. Ti zaplatí pouze zálohu 1500 Kč, která jim bude v případě úspěšného absolvování vrácena. Více informací mohou zájemci najít na stránkách projektu Dobrá příležitost.