Ruší se místní příslušnost živnostenských úřadů. U některých živností také odpadne prokazování nejméně tříleté praxe. Podle ministra průmyslu Martina Římana se tak zlepší vstup zejména mladých lidí do podnikání a zároveň se zvýší tlak na školy, aby mladé lidi připravovaly lépe.

Říman také potvrdil, že změna zákona připraví obce o 125 miliónů korun na poplatcích, které obce v souvislosti s živnostenskou agendou vybírají. Obce v roce 2006 vybraly na těchto poplatcích asi 200 miliónů korun. Snížení příjmů obcí lze podle důvodové zprávy odhadnout na několik desítek milionů korun.

Jednotky až desítky milionů jim naopak mají vynést poplatky za vydávání výpisů z živnostenského rejstříku, které budou muset podnikatelé v budoucnu používat daleko častěji, a to hlavně v originální podobě k různým správním řízením, při žádostech o dotace a různých výběrových řízení. Celkové snížení příjmů z poplatků pak odhadují navrhovatelé na 20 až 30 procent ročně. Podle předkládací zprávy bude propad příjmů obcí spíše krátkodobý.

Nově bude možné komunikovat se živnostenskými úřady i prostřednictvím sítě kontaktních míst Czech Point.