Podle podnikatelů přiškrcené dotace nestačí dorovnat nižší výkon handicapovaných zaměstnanců a firmy už často nemají vlastní prostředky na dofinancování jejich práce. "Například jedna pražská firma propustila před koncem roku 15 lidí. Byli to ti s největším handicapem, které už nikdo nezaměstná," řekl Právu předseda AZZP Josef Šulc.

Do konce roku 2007 se příspěvek odvíjel od průměrné mzdy. Reformní zákony jej stanovily v pevné částce skutečně vynaložených mzdových nákladů, nejvýše však 9000 korun měsíčně pro těžce zdravotně postiženého a 6500 korun na ostatní postižené.

U každého těžce zdravotně postiženého činí rozdíl oproti loňskému roku kolem 5 000 korun měsíčně, u ostatních handicapovaných zhruba 500 korun, napsalo Právo.