Nejde ale jen o jazykové schopnosti, prostor dostane i vaše schopnost představivosti a projekce. Jak jinak totiž odhalit fakt, že za referentkou prodeje či konzultantkou značkové prodejny se skrývá prodavačka. Nebo že asistentka nemá nic společného s asistováním při vědeckých pokusech, ale že jde o sekretářku.

Pod operátorem výroby najdete práci ve výrobě, pod operátorkou call centra telefonistku, pod slovem copywriter zase tvůrce reklamních sloganů a textaře. Obchodní zástupce firmy se dnes ukrývá pod byznysově znějícími názvy jako sales representative, client service consultant či account manager.

Ve většině případů je náplň práce česky pojmenovaných profesí stejná jako u těch s anglickým názvem, ale i když české ekvivalenty existují, firmy i personalistické agentury při hledání nových zaměstnanců raději sáhnou po anglickém názvosloví. Jedním z důvodů je fakt, že na českém trhu je stále více zahraničních investorů, pro něž je angličtina přirozeným obchodním jazykem.

Cizí jazyk - filtr uchazečů, ale i nástroj k mlžení

Někdy se dokonce neomezí jen na anglické pojmenování profese, ale svůj inzerát zveřejní v angličtině celý. Tím rovnou vyloučí uchazeče o práci, kteří neovládají ani základní penzum anglického jazyka. A dalším, nezanedbatelným faktorem je podle personalistů to, že anglická jména i těch nejobyčejnějších profesí, znějí natolik vznešeně, že takové nabídky práce přitáhnou více uchazečů.

Občas si ale firmy přílišným používáním anglicismů a odborné terminologie samy uškodí. Přestože místo, které nabízejí, by mohlo zaujmout řadu uchazečů, ti si nedokážou ze specializovaného názvu pozice představit, co by bylo náplní jejich práce a inzerát proto ignorují.

Dá se říci, že k anglickým názvům zaměstnání tíhnou většinou mladí lidé vysokoškolsky vzdělaní, převážně z ekonomických oborů. Nicméně české názvy si v některých profesích zachovávají neotřesitelnou pozici. Těžko si totiž představit, že by anglické názvy jako třeba master of carpenters či operator of cleaning přitáhly více tesařských mistrů a uklízeček.