Pro zrušení zákazu se našly hlasy nejen ve vládní ODS, ale i v opoziční ČSSD, jen komunisté byli proti. Přítomní lidovci se převážně zdrželi.

"Návrh směřuje ke sladění našich závazků s požadavky evropské legislativy v oblasti rovnosti žen a mužů," informoval poslance ministr práce Petr Nečas (ODS). Zákaz práce žen například v dolech je podle vlády v rozporu s principem rovných příležitostí pro muže a ženy.

Mimo jiné i proto, že příslušná evropská směrnice stanovuje zákaz diskriminace na základě pohlaví. Také podle Evropského soudního dvora je nepřípustné, aby byly ženy vyloučeny z určitého typu zaměstnání. Měla by jim však být poskytnuta větší míra ochrany než mužům.

Nečas: Ženy nikdo k těžké manuální práci nutit nebude

Nečas ujišťoval přítomné poslance, že vypovězení úmluvy nesměřuje k nucení žen, aby přijaly fyzicky namáhavé zaměstnání. "Nadále budou využívány standardní mechanismy k výběru vhodných zaměstnání, které již nyní existují v zákoně o zaměstnanosti," řekl.

Opozice: Je to nesmysl, ale děj se vůle boží

Poslanec ČSSD Zdeněk Jičínský řekl, že důvody pro vypovězení smlouvy sice uznává, ale považuje je za ne zcela přesvědčivé. "Já si osobně myslím, že rovnoprávnost mužů a žen neznamená, že se má vést tak důsledně, jak je to například v této věci," řekl.

Podotkl však, že nepřijetím tohoto návrhu by se Česká republika dostala do zbytečných mezinárodněprávních komplikací. "Přeci jenom si myslím, že při úvaze o určitých věcech se nemáme vzdávat práva na vlastní názor, na vlastní rozum," uvedl. "Jinak si myslím, že je to nesmysl, ale děj se vůle boží," shrnul svůj projev.

Ministr Nečas jeho vystoupení ocenil. "Nestává se často, abych tady řekl, že pod slova pana poslance Jičínského bych se podepsal včetně závěrečného provolání," prohlásil.

Návrhem se nyní zabývá také Senát, protože k vypovězení úmluvy je zapotřebí obou komor parlamentu. Česká republika může podle návrhu a podle sjednaných pravidel úmluvu vypovědět až do letošního 30. května.