„Nevidím jediný důvod, proč by ženy neměly být například stavební inženýrky a pokud jsou, proč by měly mít nižší plat,“ řekla k tématu poslankyně Alena Burdová (ČSSD). „Pokud žena chce v takovém oboru pracovat a pracuje, nechápu, proč má někdo pocit, že jí stačí méně peněz a méně uznání. Chce-li být žena důlní inženýrkou, nechť jí je,“ dodala.

V Evropské unii je totiž v průmyslu zaměstnáno asi jen čtrnáct procent žen, přitom ale představují pětašedesát procent všech zaměstnanců, kteří v průmyslu pracují na částečný úvazek.

Parlament v projednávané zprávě také vyzývá členské státy, aby přijaly veškerá opatření nezbytná k účinnému boji proti vykořisťování žen v práci, které je nejčastější v některých odvětvích, jako je textilní průmysl, a zajistily tak respektování základních práv pracovníků, zejména žen.

V České republice bylo v roce 2006 ve stavebnictví mezi zaměstnanci méně než deset procent žen a mezi zaměstnavateli asi jedno procento. Ve zpracovatelském průmyslu je zaměstnáno asi pětačtyřicet procent žen, mezi zaměstnavateli je to asi dvacet procent. Podnikatelé (zaměstnavatelé a osoby samostatně výdělečně činné) představují přibližně 9,6 procenta zaměstnaných žen a dvacet procent zaměstnaných mužů.