V současnosti jde o největší projekt pražských technických vysokých škol. Vedle ČVUT se ho účastní také Česká zemědělská univerzita a Vysoká škola chemicko-technologická. Trojice pražských technických univerzit představuje celkově 6000 zaměstnanců a vzdělává v současnosti přes 50.000 studentů.

V pondělí 4. února podepsali rektoři těchto škol Václav Havlíček, Jan Hron a Josef Koubek memorandum o porozumění, kterým chtějí deklarovat společný zájem na vybudování parku, uvedla Andrea Vondráková z ČVUT v Praze. Projektu se účastní i Středočeský kraj.

Hi-tech vývoj i podpora začínajících podnikatelů

Cílem výstavby je vytvořit vývojové centrum s kvalitní infrastrukturou a schopností plného zapojení do evropského výzkumného prostoru.

"Hlavní náplní parku bude vědeckovýzkumná činnost, technologický výzkum a vývoj v těsné spolupráci s technologickými a hi-tech firmami a transfer pokročilých technologií do praxe," uvedl prorektor ČVUT Jaroslav Kuba.Nedílnou součástí podle něj budou zejména malé a střední technologické firmy, pro které bude zajištěn potřebný servis a služby.

"Je snaha podporovat zde i začínající firmy formou podnikatelského inkubátoru. Současně bude park zajišťovat zázemí doktorandům a studentům aplikovaných oborů, kteří budou moci pracovat v těchto špičkových pracovištích na vědeckovýzkumných pracích," dodal prorektor.