Z právního hlediska je spor považován za střet vědy a kreacionismu. Po ukončení doktorátu byl Abraham zaměstnán v prestižním oceánografickém ústavu Woods Hole. Jako odborník na akvarijní rybičky a toxikologii se měl v laboratoři Marka E. Hahna podílet na projektu týkajícího se evoluce.

Abraham se jakožto křesťan Hahnovi v říjnu 2004 přiznal, že v Darwinovu teorii nevěří. Hahn ho v listopadu požádal, aby se místa vzdal, protože celý výzkum byl postaven na evoluční teorii, a tak byla práce i celý grant prezentován také uchazečům. Abraham byl z laboratoře propuštěn v prosinci.

Následující rok si na postup zaměstnavatele, který považuje za diskriminaci, stěžoval u massachusettské protidiskriminační komise. Ta letos jeho stížnost zamítla s tím, že ústav neměl jinou možnost, protože celá jeho práce je na učení o evoluci založena. Abraham se proto v prosinci loňského roku obrátil na soud.

Z výzkumného ústavu do náboženské školy

Tvrdí, že byl propuštěn kvůli své náboženské víře. Hlásí se k bibli a kreacionismu, podle nějž bůh stvořil svět za šest dní, jak stojí v první knize Starého zákona.

Abraham tvrdí, že dal najevo, že je ochoten účastnit se výzkumu založeného na evolučním konceptu, ale že ho nadřízení postavili do situace, kdy mu dali na výběr buď uznat Darwinovu teorii jako fakt, anebo odejít. Nyní pracuje pětatřicetiletý biolog v baptistické škole ve Virginii.

Jeho původní zaměstnavatel, organizace Woods Hole, je nezisková výzkumná organizace financovaná z federálních fondů. K případu vydala prohlášení, v němž si stojí za svým rozhodnutím a nepovažuje ho za diskriminační.