Film dlouhý 26 minut je určený především k promítání ve školách a pro širší veřejnost. Vedle filmu „Doma tady a teď“ vznikl i krátký 12minutový edukativní film „Imigrace.cz“ určený pro cizince, kteří se chystají pracovat nebo již pracují v České republice.

Film obsahuje užitečné rady, informace a kontakty a bude se promítat cizincům například na linkách dálkových autobusů ze zemí východní Evropy do České republiky. „Chceme zvyšovat informovanost cizinců o možnostech legální migrace do Česka a zároveň o rizicích, která jim hrozí, pokud zvolí cestu nelegální,“ říká Zdena Caisová z odboru migrace a integrace cizinců MPSV, „Film je jedním z dalších prostředků této strategie.“

Oba filmy vyjdou na DVD a budou distribuovány na školy, českým nevládním organizacím pomáhajícím cizincům, na úřadovny cizinecké policie, úřadům práce a dalším zájemcům. Na vzniku filmů se podílela Mezinárodní organizace pro migraci. Filmy byly natočeny v rámci informační kampaně Ministerstva práce a sociálních věcí k pilotnímu projektu „Výběr kvalifikovaných zahraničních pracovníků.“