Podle prognózy Českého statistického úřadu (ČSÚ) bude v roce 2050 téměř třetina lidí starší 65 let. V polovině 20. století patřilo do této věkové kategorie jen 13 procent občanů. Cílem strategie je zajistit těmto lidem kvalitní a aktivní život, sdělil mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Jiří Sezemský.

Za klíčovou prioritu řešení ekonomických problémů, které může stárnutí společnosti způsobit, autoři považují zvýšení a udržení zaměstnanosti seniorů. Například přechod mezi pracovní aktivitou a důchodem by měl být flexibilnější než dosud.

"Důchodový věk by neměl stavět jedince před volbu pouze mezi dvěma možnostmi, mezi úplným odchodem z trhu práce a plným setrváním na trhu práce," píše se v návrhu programu. Zaměstnavatelé by pro seniory měli vytvářet "kvalitní pracovní místa" a nabídnout jim dobré pracovní podmínky.

MPSV prosazuje postupné odchody do důchodu

Ministerstvo práce si v programu uložilo úkol navrhnout taková opatření, která by lidem umožnila postupné odchody do důchodu. O důchodové reformě zatím neúspěšně jednají koaliční strany, ministr práce Petr Nečas (ODS) chce, aby o návrhu reformy jednala tento měsíc vláda i bez dohody s opozicí.

Vládní kabinet prosazuje zvýšení hranice odchodu do důchodu na 65 let i povinné doby pojištění z 25 na 35 let. Cílem programu přípravy na stárnutí je také podpora celoživotního vzdělávání, například motivací zaměstnavatelů, kteří investují do znalostí svých zaměstnanců.

Prioritní je pro autory programu i zajištění odpovídající dostupné zdravotní a sociální péče pro seniory. Podporovat by se měla především taková opatření, která umožní život seniora v jeho přirozeném prostředí. Program stanovuje priority a opatření na pět let. V roce 2012 vláda program vyhodnotí.