V souvislosti s legislativními změnami, stanovujícími lhůty pro výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných údajů, tak mohli někteří penzisté zůstat od 1. ledna 2008 bez důchodu. Aby se tak nestalo, inicioval ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas (ODS) jednání s ministrem vnitra Ivanem Langerem (ODS).

Výsledkem jednání je dohoda zohledňující potřeby veřejnosti. Spočívá v tom, že Česká pošta bude do března 2008 vyplácet důchody i na občanské průkazy, jejichž platnost podle dříve uvedených právních předpisů skončila k 31. 12. 2007.

Díky vstřícnému kroku obou resortů tak nezůstanou lidé pobírající důchod v lednu 2008 bez finančních prostředků.

Výjimka platí jen do konce března

Uvedené platí do konce března 2008. Pokud se důchodce pobírající penzi v hotovosti neprokáže platným občanským průkazem ani v dubnu 2008, poštovní pracovník mu důchod nevyplatí a uloží ho v České poště. Nevyplacené důchody tam zůstávají tři měsíce, v tomto případě tedy nejdéle do června 2008.

Po uplynutí uvedené doby vrátí Česká pošta finanční prostředky na nevyplacené důchody České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ). O případnou zpětnou výplatu důchodu je pak třeba žádat přímo ČSSZ. O peníze klienti v žádném případě nepřijdou, celý proces obnovení pravidelné výplaty důchodu se ale musí znovu opakovat.

Ministerstvo práce a sociálních věcí proto doporučuje, aby si důchodci bez platného občanského průkazu co nejdříve požádali o vydání nového. Výjimkou jsou občanské průkazy lidí narozených před 1. lednem 1936, které mají uvedenou platnost „bez omezení“. Tyto OP budou platit i nadále.