Program se týká tří společností, Českých drah, ČD Cargo a Správy železniční dopravní cesty. "Ano, mohu potvrdit slova pana ministra financí," řekl k tomu mluvčí ministerstva dopravy Karel Hanzelka. Kolik zaměstnanců nakonec odejde však záleží na tom, zda a jaké drážní činnosti se ministerstvo dopravy rozhodne převést na externí firmy.

Problém nyní řeší ministerská komise. Pokud by se snižoval počet pracovních míst, je pro odcházející zaměstnance připraven sociální polštář, doplnil Hanzelka. Jestliže opravdu odejde všech 4 000 zaměstnanců, "polštář" představuje v průměru více než 170 000 korun na jednoho.

Výpočty rent budou individuální

Podle Hanzelky však výpočet není tak jednoduchý, do platby se promítnou například odpracovaná léta, nemoci z povolání nebo skutečnost, zda je dotyčný samoživitel či ne. "Jde o lidi s úzkou specializací v rámci své profese, signalisté, výhybkáři, průvodčí, kteří mají ztížené další uplatnění," řekl Hanzelka k výši částky.

Sociální program je klíčový pro železniční odboráře, kteří na jeho přípravě s ministerstvem dopravy spolupracovali. Podle místopředsedy Odborového sdružení železničářů Jiřího Kratochvíla je konečná dohoda kompromisem.

"To číslo nechci říci, že je přehnané, ale v každém případě je předčasné," komentoval případné množství propuštěných. Podle něj bude hlavně záležet na tom, jakým způsobem se vyřeší outsourcing některých činností. "Takhle dopředu je to dělání účtů bez hospodského," dodal. Železnice nyní prochází velkými změnami, které začaly v roce 2003 vznikem akciové společnosti České dráhy a Správy železniční dopravní cesty.

Tisíce zaměstnanců přebírají dceřinné firmy

Letos počátkem prosince se od mateřské společnosti oddělila nákladní doprava do samostatné dceřiné společnosti ČD Cargo, kam přešlo 13 000 zaměstnanců. Dalších 10 000 převezme od ČD v dubnu SŽDC, která se bude nově starat o údržbu kolejí.

Dráhy spolu s ČD Cargem zaměstnávají nyní zhruba 53 000 zaměstnanců. Od roku 2003 jejich počet klesl o 30 procent. Průměrná mzda na železnici je 22 256 Kč. Sociální program pro restrukturalizaci železnice funguje již od roku 2003; kolik peněz se propuštěným celkem vyplatilo však dráhy ani MD nesdělily.

Schválený program platí do roku 2010, což je doba, kdy by podle plánů MD mělo již být ČD Cargo v rukou soukromého vlastníka. Může tak nastat paradoxní situace, že stát bude vyplácet odchodné zaměstnancům, které propustila soukromá firma.