Specialisty v oboru IT jde rozdělit na vývojáře a technické pracovníky. Podle údajů ČSÚ byl tento poměr v ČR v roce 2006 téměř vyrovnaný (53 procent podpora vs. 47 procent vývoj). Vývojáři jsou tvořeni z více než 70 procent programátory.

IT prozatím doménou mužů

Koncem devadesátých let byly ženy v IT oborech zastoupeny vesměs minimálně. Situace se ale v posledních letech zlepšuje a dnes už vychází poměr tak, že každý desátý „ajtík“ je vlastně „ajtice“. Výrazně více žen funguje v oblasti technické podpory, ve vývoji jich pracuje jen necelých 20 procent.

Nejvíce IT odborníků pracuje ve službách

IT experti jsou tedy nejčastěji zaměstnáni v sektoru služeb, kde převažuje podnikatelská činnost v oblasti výpočetní techniky. V sekundárním sektoru převažuje průmysl zpracovatelský. Podíl odborníků na zaměstnané populaci u nás od poloviny devadesátých let průběžně stoupal (1995 – 1,2 %) až do roku 2002 (1,9 %).

V letech 2003-2005 počet pracovníků v IT stagnoval, ale o opětovné oživení se postaral růst přímých zahraničních investic do oblasti strategických služeb a firmy typu Microsoft, Accenture, LogicaCMG, DHL apod., které těží z různých forem outsourcingu.

Českým IT rájem je Praha

Podle očekávání je  největší koncentrace „počítačových mozků“ v hlavním městě – celkem jich zde funguje více než 12 procent z celkové IT populace v ČR. Středočeský, Jihomoravský a Moravskoslezský kraj jsou také nad průměrem, a to především díky vzniklým vývojovým a technologickým centrům v těchto regionech. Všechny ostatní regiony jsou pod hranicí 9 procent.

V zahraničí jasně vede Švédsko

V posledních 5 letech došlo ve většině evropských zemí k nárůstu procentuálního zastoupení IT odborníků na všech zaměstnaných v národním hospodářství. Žebříčku jasně vévodí severské země, přičemž se u nich tento podíl pohybuje mezi 2,5 - 3,0 %. Nejvyšší je ve Švédsku – 3,3 %., nad hranicí 2,5 procenta najdeme i Norsko, Dánsko, Finsko a  Island, spolu s Nizozemím.

Z nových členských zemí EU je zásoba těchto odborníků nejvyšší právě v ČR (v roce 2006 - 1,8 %), nicméně její meziroční nárůst není v porovnání s ostatními zeměmi střední a východní Evropy tak markantní.