Ve světě existují i spekulace o tom, že za několik let budou mít ekologicky šetrné technologie stejné postavení, jako mají dnes technologie informační. U nás bohužel takový druh podnikatelské činnosti právě zelenou nemá.

Ekologické výrobky jsou v Česku dražší, než ty ostatní. Jsou zde také legislativní problémy a ani informovanost veřejnosti, například o výhodnosti používání obnovitelných zdrojů k vytápění, není zrovna ideální. Proto většina produkce místních „zelených firem“ končí většinou v zahraničí, kde jsou pro tento byznys lepší podmínky.

I v panujících podmínkách se dá ale „zeleným podnikáním“ uživit, díky bohatosti jeho škály. Malé a střední podniky zde docela snadno mohou najít uplatnění, lidé totiž stále více zohledňují při výběru výrobků nebo potravin ekologičnost jejich výroby. Biopotraviny, eko-kosmetika nebo ekologicky vyráběné látky jdou na odbyt stále lépe.

Podle studie Organic Trade Association, se těchto klasických „zelených produktů“ před dvěma roky v USA prodalo za bezmála tři čtvrtě miliardy dolarů. Máte-li tedy chuť a odvahu pustit se do podnikání, dejte se na ekologii. Nejlépe se v této oblasti podniká lidem, jimž je ekologie blízká jejich srdci, kteří jí žijí a pro něž tak není problém své nadšení pro „zelené věci“ přenést jak na své blízké, tak na zákazníky.