Potřeba zkrácených úvazků je jedním z problémů, které se objevily během realizace dvouletého projektu Centrum pro rozvoj a zaměstnanost žen, na jehož realizaci poskytl Evropský sociální fond a stát 5,6 miliónu korun. 

"Už v průběhu jeho realizace jsme oslovili zástupce a personalisty zhruba 60 firem a snažili se je o potřebě zkrácených či částečných úvazků přesvědčit, je to ale málo, a tak bychom tomu chtěli v budoucnu věnovat samostatný projekt," řekla manažerka projektu Alexandra Hochmanová.

Podle ředitelky Úřadu práce v Liberci Kateřiny Sadílkové by možnost práce na zkrácený úvazek uvítaly nejen matky dětí do 15 let, které tvoří téměř 30 procent nezaměstnaných žen v evidenci úřadu, zájem o kratší úvazky mají například i starší lidé či handicapovaní. 

"Mezi zaměstnavateli je ale o zkrácené úvazky zatím malý zájem, často argumentují vyššími náklady, které jsou s tím spojené," uvedla Sadílková. Ne vždy je to podle ní ale pravda, chybí větší motivace zaměstnavatelů a zřejmě i osvěta, která by přednosti takových pracovníků vysvětlila.