Podle výzkumu 48 % zaměstnanců pokládá svoji společnost za prestižní a věří, že společnost má dobré jméno a pověst. Pouze 30 % zaměstnanců souhlasí s tím, že v jejich společnosti jsou nastaveny podmínky pro korektní a efektivní řízení lidských zdrojů.

Průzkum byl dále zaměřen na vnímání důvěryhodnosti jako celku. V této oblasti pouze 42 % lidí na základě daných podmínek považuje svoji společnost za důvěryhodnou. V případě dotazů na faktory týkající se schopností společnosti (výkonnost, solventnost, kondice, kompetentnost, schopnost dostát své zodpovědnosti) věří své společnosti  48 % .

Ve štědrost své firmy věří pouze třetina dotazovaných

Zaměstnanci dále odpovídali na otázky týkající se integrity jejich společnosti (hodnoty, morální zásady, kodex chování – do jaké míry společnost dělá co říká). Ukázalo se, že v tuto integritu věří 44 % lidí. Závěrem byli dotazováni, zda si myslí, že jejich společnost je štědrá s ohledem na jejich potřeby a přání (jak ochotně se dělí o výsledky své činnosti se svými zaměstnanci). Pouze 34 % zaměstnanců věří, že se k nim jejich organizace chová štědře.

Navzdory tomu všemu, na přímou otázku zda-li své společnosti důvěřují, odpovědělo 53 % zaměstnanců, že ano. Jinými slovy, lidé jsou méně pozitivní při hodnocení dílčích stavebních kamenů důvěry, než při hodnocení důvěryhodnosti organizace jako celku.

Průzkum uskutečnila dle informací serveru marketingovenoviny.cz společnost Krauthammer ve spolupráci se specializovaným týmem „ROCOT“, zastupujícím sedm evropských univerzit.