Zákaz je podle vlády v rozporu s principem rovných příležitostí pro muže a ženy. Například příslušná evropská směrnice stanoví zákaz diskriminace na základě pohlaví.

Také podle Evropského soudního dvora je nepřípustné, aby byly ženy vyloučeny z určitého typu zaměstnání. Měla by jim však být poskytnuta větší míra ochrany než mužům. V roce 2005 Evropský soudní dvůr uvedl, že úmluva není slučitelná s evropským právem, státy by ji tedy měly vypovědět. Prozatím tak učinilo šest členských států EU - Finsko, Irsko, Lucembursko, Nizozemsko, Británie a Švédsko.

Ministerstvo práce a sociálních věcí se podle předkládací zprávy domnívá, že členství v EU lze v současnosti považovat za strategickou nezbytnost, a proto pokládá za nutné úmluvu vypovědět.