K přípravě memoranda vedla obě strany nutnost stanovení mechanismů pro vzájemné předávání informací potřebných k zamezení nelegální práci a zneužívání dávek sociální pomoci v obou zemích. Základním smyslem Memoranda je především posílení spolupráce institucí smluvních států, do jejichž kompetence spadá dohled nad přeshraničním zaměstnáváním a pracovními podmínkami vyslaných pracovníků. 

Kromě umožnění poskytování potřebných údajů spočívá význam Memoranda rovněž v zajištění přístupu k informacím o právech a povinnostech vyplývajících z vysílání pracovníků do zahraničí, v založení spolupráce příslušných orgánů, umožnění výměny zkušeností a ve společných postupech v oblastech neohlášené výdělečné činnosti a nelegálních praktik při zprostředkování zaměstnání.  

Podle ministerstva práce a sociálních věcí je text Memoranda zcela v souladu s českými i evropskými standardy ochrany osobních údajů.