Komise vybrala tři projekty, které získaly nejvíce bodů z veřejného hlasování. Na prvním místě se umístil projekt s názvem "S Krakonošem u počítače", který se zrodil na úřadu práce v Semilech. Cílem projektu je nabídnout příležitost k dalšímu učení i lidem ze zapadlých obcí Krkonoš, kteří se kvůli limitované dopravě nemohou účastnit kurzů ve větších městech. 

Když nešlo rychle zlepšit dopravní obslužnost, tvůrci projektu přinesli nové řešení - vzdělávají obyvatele venkova přímo v místě jejich bydliště. Občanům, kteří nemají rovné příležitosti následného vzdělávání, je nabízena možnost bezplatně navštěvovat vzdělávací kurzy v oblasti výpočetní techniky, informatiky nebo cizích jazyků. Dále je v rámci projektu nabízeno školení pro malé a střední podnikatele a řada dalších kurzů. 

"Projekt takto přispívá ke snižování nerovností na trhu práce, zvyšování kvalifikace a odstraňování diskriminace vybraných skupin populace", shrnuje Ivana Sládková z Národního vzdělávacího fondu (NVF), která se na organizaci a vyhodnocení soutěže podílela.

Druhé místo e-learning, třetí pro děti s handicapem

Druhé místo získal projekt České zemědělské univerzity v Praze - unikátní e-learningový vzdělávací program s názvem "I během mateřské dovolené se můžete vzdělávat - projekt EVYNA", určený ženám a mužům na a po mateřské nebo rodičovské dovolené. Obsahuje kurzy jako je podniková ekonomika, účetnictví, pracovní právo, informatika, organizace a řízení, angličtina a další.

Letošní třetí místo v soutěži obsadil projekt Občanského sdružení rodičů a přátel dětí s handicapem ORION z Rychnova n. Kněžnou "Vzdělání je šancí na nový život". Vznikl z touhy pomoci rodinám s handicapovanými dětmi. Projekt propojuje dvě odlišné, ale navzájem související cílové skupiny - rodiče dětí s postižením na jedné straně a osobní asistenty postižených dětí na straně druhé.