Úřady práce evidují 348 800 lidí bez práce. Velká část z nich patří mezi tzv. znevýhodněné uchazeče. Třetina má podle Petra Nečase nízkou kvalifikaci, třetině je přes 50 let a téměř pětina má zdravotní postižení. Podle vrchní ředitelky Služeb správy zaměstnanosti Marie Bílkové nejhůře uplatnění hledají lidé s kombinací znevýhodňujících faktorů.

"Návrat znevýhodněných skupin na trh práce je klíčovým úkolem. Poptávka po pracovní síle roste. Základním rezervoárem pracovní síly mohou být starší pracovníci či rodiče," uvedl ministr Nečas.

Stamiliony z ESF

Právě na znevýhodněné uchazeče o zaměstnání byl zaměřen projekt EQUAL financovaný z Evropského sociálního fondu (ESF). Byl zacílen především na nalezení cesty ke zvýšení zaměstnanosti rodičů s malými potomky, osob nad 50 let, příslušníků menšin.  Na projekty na podporu rovných příležitostí a zaměstnávání znevýhodněných osob tak získala z ESF celkem přes 16 milionů eur (asi 432 milionů korun). 

Ministr uvedl, že České republika stihla letos z evropského programu EQUAL vyčerpat všechny přidělené peníze a nebude muset do Bruselu nic vracet.  Právě ministerstvo práce již  čelilo v minulosti kritice za špatnou přípravu a pomalý rozjezd čerpání peněz z ESF.

V prvních letech po vstupu do EU se zdálo, že ČR nestihne přidělené finance získat. Z programu EQUAL ale stihlo Česko celou sumu za rok 2004 do loňska nakonec vyčerpat. Do konce příštího roku může získat celkem 32 milionů eur (asi 864 milionů korun). Zatím tedy obdrželo něco přes polovinu.

Do roku 2013 až 4 miliardy

Na období 2007 až 2013 proto poplynou do Česka z ESF peníze prostřednictvím tří programů - Lidské zdroje a zaměstnanost, Vzdělávání pro konkurenceschopnost a Praha Adaptabilita. Čeští žadatelé z nich mohou na své projekty dostat 3,8 miliardy eur (asi 102,6 miliardy korun). Dalších více než 20 miliard musí do projektových rozpočtů dodat Česko.