Dlouhodobá nezaměstnanost je v pojetí Mezinárodní organizace práce a OECD nezaměstnanost trvající déle než rok. Vzniká v důsledku změn ve struktuře ekonomiky, dlouhotrvající hospodářské deprese a nízké motivaci nezaměstnaných nastoupit do práce.

"Ke konci letošního června bylo v Ostravě déle než rok bez práce přes 53 procent evidovaných nezaměstnaných, kterých bylo na 20 800," uvedla Vladana Piskořová z oddělení analýz a prognóz ostravského úřadu práce. V celém kraji byl tento podíl téměř 52 procent z 72 000 všech nezaměstnaných.

Vzorem by mohla být Británie

Česko například ze srovnání s Británií nevychází dobře, uvedl Milan Šimek, pedagog Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava a nový šéf poradního sboru úřadu práce v Ostravě. "Dlouhodobá míra nezaměstnanosti na britském trhu práce se pohybuje kolem jednoho procenta, zatímco v ČR je to kolem tří procent při stejné celkové míře nezaměstnanosti v obou zemích. Určitě to svědčí o jiném přístupu. Česko by mělo více využívat evropské fondy k řešení této problematiky," řekl.

Největším handicapem, který brání lidem z dlouhodobé evidence úřadu práce nastoupit do nového zaměstnání, je vysoký věk, nedostatek kvalifikace a zdravotní problémy, často jde o kombinaci těchto vlivů. Špatná situace z hlediska dlouhodobě evidovaných lidí panuje podle odborníků z úřadu práce i na Karvinsku a Bruntálsku.