"Zajímavými programy pro rodiny si chtějí především udržet kvalitní zaměstnance," říká Jitka Kolářová z Gender Studies. Společnosti například umožňují práci z domova, flexibilní pracovní dobu nebo takzvaný jobsharing, kdy se na jedné pracovní pozici střídají dvě maminky na poloviční úvazek. 

Není neobvyklé, že pracovníci mohou využívat v průběhu rodičovské dovolené některých zaměstnaneckých výhod (služební telefon, notebook) a dále se vzdělávat.

Kratší rodičovská dovolená - snazší návrat do práce

Firmy mají také zájem, aby se jim zaměstnanci vraceli z rodinné dovolené dříve než po čtyřech letech, proto zřizují firemní mateřské školky. Shodují se, že návrat do praxe je pak pro obě strany jednodušší. Pro své zaměstnance firmy často pořádají nejrůznější akce pro rodiny, besídky pro děti nebo dny otevřených dveří pro rodinné příslušníky. Výjimkou nejsou letní a zimní dětské tábory.

Podle Kolářové je ale tento přístup běžnější u zahraničních firem, které mají v České republice svoji pobočku. "Otázku rovných příležitostí pro muže a ženy považují některé organizace za součást své firemní kultury. Pochopily, že se je důležité umožnit svým pracovníkům skloubit soukromý a pracovní život. Je to otázka přístupu, ne financí. Existují opatření, která firmu nic nestojí," uvedla Kolářová. 

Dodala, že společnosti v ČR zatím málokdy dávají svým pracovníkům najevo, že na rodičovskou dovolenou mohou odejít stejně tak ženy i muži.