Ke změně špatných pracovních podmínek donutí firmy podle Víta ekonomické tlaky. "Polovinu nemocí z povolání tvoří v Česku poruchy svalového a kosterního aparátu, což představuje 29 miliónů, tedy třetinu všech prostonaných dní. Pro podniky i zaměstnance to znamená velké finanční ztráty a pro zdravotnictví velké výdaje," uvedl Vít.

Podle Pavla Urbana ze Státního zdravotního ústavu (SZÚ) stoupl v Česku od roku 1994 do roku 2006 počet hlášených nemocí svalového a kosterního aparátu z pracovního poškození o třetinu. Podíl žen stoupl z 20 na 40 procent. Nejvíce případů tradičně má Moravskoslezský kraj. Urban připomněl, že těmto poruchám se dá předcházet. Investice do zdravého prostředí se vracejí rychle

Investice do zdravého prostředí se vracejí rychle

Pokud lidé pracují ve zdravém prostředí a zaměstnavatel dělá preventivní úkony, aby zátěž lidí prostředím klesala, šetří na tom obě strany: lidé jsou méně nemocní a firma jim nemusí platit náhrady za poškození zdraví, vysvětlil mluvčí ministerstva zdravotnictví Tomáš Cikrt.

Firmy musejí být podle Cikrta připraveny i na opačný problém, lidé zatajují zdravotní poškození z obav, aby nepřišli o místo. Tady je podle mluvčího důležitý přístup firem, měly by si uvědomit spoluzodpovědnost za zdraví pracovníků a připravit pro ně vhodné programy.