Do Německa mohou ode čtvrtka za prací cestovat strojní inženýři, odborníci z automobilového průmyslu či elektroinženýři. Na rozdíl od současnosti je nečekají zdlouhavé byrokratické procedury.

Byrokracie se ale zjednoduší i u těch zahraničních uchazečů, kteří v Německu získali vysokoškolský diplom; a to nezávisle na tom, v jakém oboru. Dá se očekávat, že počet Čechů pracujících v Německu by se tak mohl zvýšit ze současných více než 12 000 lidí.

Lucemburský pracovní trh je naopak výrazně menší a v současnosti na něm nalezlo uplatnění jen několik stovek Čechů, z nichž velká část pracuje pro evropské instituce. Jich se ovšem byrokratické procedury netýkaly ani před otevřením trhu. Zbytek pracovníků nalezl zaměstnání především v místních bankách či velkých nadnárodních podnicích, které mají v Lucembursku sídlo.