V roce 2007 přitom firmy obdobně jako v předchozích letech zvyšovaly mzdy v průměru "jen" o 4,5 až 5,5 procenta.

"Je to známkou toho, že odměňování přece jen začíná pomalu reagovat na nedostatek pracovních sil," uvedla manažerka PwC Katarína Smrčeková. Rozdíly v nárůstu mezd mezi jednotlivými regiony jsou v podstatě stejné jako v minulých letech. "Očekávali bychom, že tam, kde si firmy dlouhodobě stěžují na nedostatek kvalitních pracovníků, porostou mzdy nebo jiné pobídkové programy rychleji, ale to se neděje," dodala Smrčeková.

Zaměstanavatelé se snaží udržet klíčové pracovníky

V přístupu ke klíčovým zaměstnancům zjistila studie velké rozdíly mezi Českou republikou a zahraničím. I vzhledem k nedostatku kvalifikovaných pracovníků začínají zhruba dvě třetiny českých společností zavádět opatření na udržení klíčových pracovníků. Ty se ale zatím omezují většinou jen na nabídku speciálních školení pro vybrané manažery, jak uvedlo 81 procent dotázaných.

"V zahraničí není lehké být označen za klíčového zaměstnance. Kandidáti musejí projít náročným procesem hodnocení. Úspěšné kandidáty pak obvykle čeká reálná globální kariéra. Navíc tam existují programy pro manažerské i nemanažerské talenty, zatímco v České republice je tato oblast výsadou manažerů," uvedla dále Smrčeková.

Firmy by mohly poskytovat mnohem více benefitů

Před rokem vstoupil v platnost nový zákoník práce. Na jedné straně znamenal pro společnosti řadu omezení, na druhé straně studie zjistila, že podniky zatím příliš nevyužívají některé nové možnosti, které nabízí. Téměř žádná společnost například nepřidává dodatečnou dovolenou po dnech, místo po celých týdnech.

Podobně málokterá společnost uzavírá se zaměstnanci smluvní dodatek o příplatku na úhradu přesčasů, které je ze zákona nutné proplácet a nelze je již zahrnout do základní mzdy. S tímto typem dodatků se studie setkala v necelé čtvrtině firem pouze u top managementu, u ostatních kategorií zaměstnanců je to výjimečné.

Průměrná hodnota ročních nákladů na zaměstnanecké výhody na zaměstnance se v současnosti pohybuje kolem 21 000 korun. Mezi nejčastěji poskytované benefity patří nadále stravenky, jejichž hodnota stále roste. České firmy nabízejí spíše fixně dané výhody, které zaměstnanec buď využije nebo ne.