Nejvyšší správní soud dal v poslední době opakovaně za pravdu odmítnutým uchazečům, že škola nezdůvodnila zamítnutí jejich odvolání dostatečně. Podle některých škol však uchazeči špatně chápou samotný smysl odvolání. Vycházejí prý z praxe minulých let, kdy školy nechávaly pro kandidáty, kteří se odvolají, určitý počet míst. 

V současnosti by měl kandidát, který se odvolá, mít svou žádost podloženou chybami ve zkouškách. Školy přesto dostávají tisíce žádostí, často prý jen s konstatováním, že se neúspěšný kandidát odvolává.

Odpovídat detailně na všechna odvolání prý není reálné

Na Masarykovu univerzitu v Brně dojde každoročně kolem 6000 odvolání. Kancléř školy Jiří Nantl sdělil, že škola přezkoumává všechny žádosti, podrobně však zdůvodňuje pouze odvolání, ve kterých objeví něco sporného. V ostatních případech odpovídá jednotným způsobem. Považuje za nerealizovatelné, aby škola podrobně odpovídala na všechna odvolání, která mnohdy nemají vůbec žádnou šanci na úspěch.

Mluvčí Univerzity Karlovy v Praze Václav Hájek sdělil, že škola se snaží dělat vhledem k počtu podávaných odvolání maximum, ročně jich obdrží skoro 3000. Univerzita je podle něj přesvědčena, že postupuje v souladu s příslušnými právními předpisy.

Josef Průša, rektor Západočeské univerzity v Plzni, které se rozhodnutí Nejvyššího správního soudu týkalo, ČTK řekl, že ho škola předem očekávala. Proto se v zamítavých žádostech už letos věnovala podrobněji důvodům stížností uchazečů, přestože to pro ni znamená výraznou administrativní zátěž. "Chápu, že to má psychologický význam, byť je výsledek stejný," řekl Průša. Ví, že pro uchazeče je přijímací řízení na vysokou školu důležité a že si zdůvodnění zaslouží.