Podobným způsobem funguje systém "zelených karet" ve Spojených státech. Evropa se stále naléhavěji potýká s problémem postupného stárnutí populace. Odhaduje se, že asi třetina lidí v EU v roce 2050 bude starší 65 let.

Pokud se potvrdí informace, které se o projektu objevily v médiích, pak by měla "modrá karta" držiteli zajistit dvouletý pracovní pobyt ve členském státě s tím, že by toto povolení mohlo být obnovitelné. Po uplynutí dvou let by se také mohl zájemce přemístit do jiné země EU.

Evropská komise, výkonný orgán EU, chce novým systémem reagovat na skutečnost, že velká část kvalifikovaných přistěhovalců z oblastí jako severní Afrika či Blízký východ míří na severoamerický kontinent. Do unie se podle odhadů naopak vydávají ti, kteří příliš kvalifikovaní nejsou.