Nejvyšší průměrná hrubá mzda je už tradičně v Praze, více než šestadvacet tisíc korun. Zaměstnanci na zbytku území České republiky si vydělávají zhruba o pět tisíc korun méně. Tedy alespoň někteří, protože průměrná měsíční mzda je pro většinu z nich jen imaginární údaj, jehož vypovídací hodnotu ocení zřejmě jen ekonomičtí analytici.  

Rozdíl mezi Prahou a regiony je propastný

Důvod je jednoduchý - více než polovina zaměstnanců z celé republiky si o tom, že by brali zhruba jednadvacet tisíc korun hrubého, může jen nechat zdát. Nižší než průměrnou mzdu pobírají zhruba dvě třetiny zaměstnanců a v některých regionech dokonce skoro tři čtvrtiny.

To, že v Praze "je blaze," je způsobeno především tím, že se zde soustřeďuje nabídka kvalifikovaných a lépe placených zaměstnání, navíc zde mají své centrály všechny banky a další finanční úřady, mezinárodní i velké české firmy a podstatná většina státních úřadů. 

Ceny jako na západě, platy ale stále české

Průměrná mzda je v České republice nejvyšší ze všech zemí visegradské čtyřky, nicméně pro běžný život je tento údaj víceméně bezpředmětný.

Například ceny potravin jsou v mnoha případech srovnatelné se "západními," u platů tomu tak ale rozhodně není a ještě dlouho nebude. Stejnou mzdu jako např. Němci rozhodně nebudeme v Česku brát alespoň dalších 30 let.